CAD Model

En CAD model har en bred vifte af anvendelsesområder både af teknisk karakter og med henblik på designforståelse. Ved brug af cad modellering kan i optimere jeres produktudvikling og spare brugen af unødvendige ressourcer. Med en CAD model kan vi estimere materiale forbrug, optimeringpotentiale, samt beregne hvad dit produkt kan holde til. Vi kan være behjælpelige med de beregninger, som der skal til, for at finde ud af hvad produktet kan holde til eller for at reducere materialeforbruget. Ydermere vil vi gennem CAD modellerring identificere svage punkter og finde ud af om der kræves et redesign.

På nuværende tidspunkt udbydes simuleringer inden for følgende områder:

  • Mekanisk simulering
  • Flow simulering
  • Video simulering
Cad model af ventil
CAD model - computer simulering

Mekanisk simulering

Mekanisk simulering udføres på din CAD model og bruges til at beregne kraft påvirkninger og hvordan de belaster dit produkt. Disse muliggør at finde de svage og stærke punkter i designet, samt at se hvordan belastningerne fordeler sig.

Yderligere kan vi simulere forskellige scenarier, som vi kan udsætte dit produkt for, virtuelt. Dette kunne f.eks. være en ”drop-test” hvor effekten af at tabe prototypen simuleres.

Dette kan spare adskillige omkostninger, da justeringer nemt kan foretages inden produktionen.

Flow simuleringer

Flow simuleringer omhandler beregninger af flow med både væsker og gasser, samt hvordan disse påvirker din prototype. Yderligere kan varmeoverførseler blive simuleret. Flow simuleringer muliggør en hurtig oversigt over hvordan prototypen opfører sig i flow.

Derved kan ændringer i din prototype hurtigt blive simuleret, så en sammenligning af prototyperne kan finde sted. Vi kan identificere variationer mellem prototyperne, og derved fremlægge resultaterne. Resultaterne gør dig i stand til at gøre dit produkt bedre end konkurrenternes.

Kontaktformular